Medezeggenschap (gmr)

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Het voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr), waarin iedere deelraad/mr is vertegenwoordigd. Iedere vestiging van CSG Groene Hart heeft een eigen deelraad. Zaken die de vestiging overstijgen worden op centraal niveau in deze gmr behartigd. Iedere deelraad/mr heeft een vertegenwoordiging in de gmr. De gmr bestaat uit twaalf leden.

Magister Web voor ouders
Ouders hebben een inlogmogelijkheid naar de Magister Web Portal. Hier staat informatie van de deelraden/mr en klankbordgroepen van de verschillende vestigingen en de gmr, zoals brieven, verslagen en agenda.
Naar Magister Web >