Rijnwoude

Leren met uitzicht
Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod op het gebied van vmbo-basis/kader, mavo (vmbo-tl) en havo. Op deze school staat ‘Leren met uitzicht’ centraal. Rijnwoude geeft hun leerlingen uitzicht op een goede toekomst door in te spelen op de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. Ze vinden het belangrijk om hun leerlingen waardevolle eigenschappen die belangrijk zijn in deze maatschappij mee te geven. Rijnwoude leert leerlingen om hun mening te kunnen geven op een respectvolle manier en zich op de juiste manier te presenteren. Met een goede onderwijsbasis op het juiste niveau, kiezen leerlingen straks voor vervolgonderwijs dat bij hen past.

Hart voor talent
Samen met de leerling wordt er gekeken naar zijn of haar talenten om deze verder te stimuleren en te ontwikkelen. Leerlingen worden op Rijnwoude uitgedaagd doordat het onderwijs aansluit op hun belevingswereld. Zo voelen ze zich verantwoordelijk voor de opdrachten en prestaties die ze moeten doen. Er is veel begeleiding aanwezig op school, iedere leerling heeft een eigen mentor en ook worden ouders zoveel mogelijk betrokken bij de schoolloopbaan van hun kind. Door alle leerjaren heen kennen de leerlingen en docenten elkaar en er is een sfeer waarin iedereen elkaar helpt en mag corrigeren. De iPad is een aanvullend leermiddel op Rijnwoude dat gedeeltelijk boeken en schriften vervangt. Het schoolgebouw is modern. Er is een laboratorium, twee ruime leerpleinen, een speciaal ingerichte studieplek voor de leerlingen en een echte studio voor muziek- en filmopnames. Kunst en cultuur zijn belangrijk op Rijnwoude en er worden dan ook diverse culturele activiteiten georganiseerd.

Kijk op de site van het Rijnwoude voor alle informatie >