De iPad

uitdagend onderwijs met de iPad
Op het Groene Hart laten we onze leerlingen graag veelzijdig en uitdagend leren. In ons onderwijs speelt ICT een belangrijke rol. Leerlingen gebruiken, naast boeken en schriften, ook een iPad.

De iPad wordt in de lessen ingezet om beter te kunnen inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen en hun creativiteit te stimuleren. De vormgeving is zeer geschikt voor verschillende werkvormen, waaronder ook samenwerken in de klas.

Inmiddels hebben we op het Groene Hart al meerdere jaren ervaring opgedaan en de iPad biedt onderwijskundig de meeste mogelijkheden. Al onze docenten onderzoeken continu welke apps en programma’s hun lessen het best ondersteunen en middels bovenschool overleg delen de verschillende locaties deze kennis met elkaar.

eigenaar van je eigen leerproces
André Hol, vestigingsdirecteur van Groene Hart Rijnwoude, vindt dat de iPad een grote meerwaarde heeft in de lessen. “Tijdens scheikunde of biologie kunnen de leerlingen zelf een practicum voorbereiden op de iPad en bij de Moderne Vreemde Talen kunnen ze bijvoorbeeld in tweetallen hun spreekvaardigheid oefenen door het te filmen, waarop de docent weer feedback kan geven.”

André Hol vervolgt: “Met deze ontwikkeling geven wij weer nieuwe inhoud aan ‘uitdagend leren’ en geven wij les op een manier die aansluit bij de belevingswereld van de leerling. Onze leerlingen worden echt eigenaar van hun eigen leerproces doordat ze zich meer betrokken voelen.”

Ook leerlingen zijn blij met de iPad. “Je kunt lekker snel iets opzoeken op internet” of  “Je kunt allerlei leuke animaties en foto’s vinden en snel een mooie presentatie maken.” Leerlingen gebruiken de iPad ook om aantekeningen te maken in het tekstprogramma Pages en een bijkomend voordeel is dat alle leerlingen elkaars aantekeningen kunnen zien.

ICT-vaardigheden en social media
Er wordt bij ons veel aandacht besteed aan mediawijsheid en het opstellen van duidelijke gebruikersregels van de iPad op school. Even snel een spelletje ; het mag, maar wel binnen de opgestelde en gecommuniceerde regels. Om hierop toe te kunnen zien, is bijvoorbeeld de afspraak dat de iPad, tijdens de les, schuin op de tafels moet liggen, zodat de docent kan controleren of de iPad voor het juiste doel wordt gebruikt.

De leerlingen leren computervaardigheden én hoe ze veilig om moeten gaan met nieuwe media. Zo zorgen we ervoor dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en bereiden we ze goed voor op hun toekomst. Ook geven we ouderavonden in klas 1 en klas 2 over social media.

aanschaf van de iPad
De iPad wordt via school aangeschaft. Ouders betalen een eigen bijdrage van 100 euro per jaar voor een periode van vier jaar. Dit is inclusief een beschermhoes, ondersteunende apps en verzekering. Na vier jaar zal de iPad eigendom worden van ouders en leerling.

Protocol iPad (pdf)
Voorwaarden verzekering iPad (pdf)
Aanvullende voorwaarden verzekering iPad (pdf)