Decaan

De decaan begeleidt en adviseert leerlingen over de (school)loopbaan. Hier vind je alle informatie die door de decaan is uitgedeeld of wat belangrijk is om te weten.

Leerjaar 1

Vrijdag 5 juli 2019
Meeloopdag

Leerjaar 2

Woensdag 31 oktober en donderdag 1 november 2018
Go4it! Beroepenmanifestatie (www.go4itAlphen.nl)
Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn

Go4it is een onderdeel van De week van het werk. Bekijk hier de folder van De week van het werk.

Maandag 11 februari 2019
Ouderavond voorlichting Profiel Dienstverlening & Productontwikkeling (D&P) met uitleg over de keuzevakken binnen D&P.

Leerjaar 3

Donderdag 14 februari 2019
MBO voorlichtingsavond Scala college voor klas 3
(verplicht onderdeel LOB)                  

Leerjaar 4

Woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018
16.00 -21.00 uur

MBO opleidingenmarkt Hooglandse Kerk te Leiden
Nieuwstraat 20
2312 KC Leiden

Donderdag 13 december 2018
van 15.00 – 17.00 uur en
Donderdag 14 maart 2019
van 15.00 – 17.00 uur
MBO Rijnland proefstuderen inclusief info moment

Kijk hier voor een overzicht voor de MBO Opendagen
overzicht MBO Opendagen 2018-2019

Meer informatie?
Neem contact op met onze decaan, mevrouw P. Hoekstra via telefoonnummer 0172-449 500.