Decaan

De decaan begeleidt en adviseert leerlingen over de (school)loopbaan. Hier vind je alle informatie die door de decaan is uitgedeeld of wat belangrijk is om te weten.

Leerjaar 1

Vrijdag 5 juli 2019
Meeloopdag

Leerjaar 2

Woensdag 31 oktober en donderdag 1 november 2018
Go4it! Beroepenmanifestatie (www.go4itAlphen.nl)
Archeonlaan 1
2408 ZB Alphen aan den Rijn

Go4it is een onderdeel van De week van het werk. Bekijk hier de folder van De week van het werk.

Maandag 4 februari 2019
Ouderavond voorlichting Profiel Dienstverlening & Productontwikkeling (D&P) met uitleg over de keuzevakken binnen D&P.

Leerjaar 3

Donderdag 14 februari 2019
MBO voorlichtingsavond Scala college voor klas 3
(verplicht onderdeel LOB)                  

Leerjaar 4

Woensdag 10 en donderdag 11 oktober 2018
16.00 -21.00 uur

MBO opleidingenmarkt Hooglandse Kerk te Leiden
Nieuwstraat 20
2312 KC Leiden

Donderdag 13 december 2018
van 15.00 – 17.00 uur en
Donderdag 14 maart 2019
van 15.00 – 17.00 uur
MBO Rijnland proefstuderen inclusief info moment

Kijk hier voor een overzicht voor de MBO Opendagen
overzicht MBO Opendagen 2018-2019

Meer informatie?
Neem contact op met onze decaan, mevrouw P. Hoekstra via telefoonnummer 0172-449 500.