Begeleiding

Het Leerpark gaat uit van verschillen. Elke leerling is uniek en daarmee ook zijn/haar behoefte aan ondersteuning. Dit kan gaan van hulp bij het invullen van je agenda, tot en met een individueel begeleidingsplan.

Wij bieden verschillende vormen van begeleiding:

  • De coach (persoonlijk contact met leerling en ouders)
  • Studiebegeleiding (op aanvraag van de coach, kosteloos, periodiek)
  • Remedial Teaching (in groepsverband)
  • Dyslexie/discalculie/ADHD, etc.  (individuele hulp vanuit diagnose)
  • SER (sociaal-emotionele begeleiding), verschillende trainingen naar behoefte
  • Counseling (op aanvraag van leerling, doorverwijzing coach)
  • Topsport (persoonlijke aanpassingen en individuele begeleiding)

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden in onze schoolgids (pdf).