Internationale Schakelklas (ISK)

De Internationale Schakelklas (ISK) is een afdeling van het Groene Hart Leerpark waar anderstalige leerlingen door middel van intensief taalonderwijs worden voorbereid op een opleiding in het voorgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

In de ISK staat het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van schoolse taalvaardigheden centraal.