Onderwijs

advies en niveau’s
Op het Leerpark volgen leerlingen les op de volgende niveaus:
• vmbo-basis
• vmbo-kader
• vmbo-gemengde leerweg
• lwoo  > Wat houdt het lwoo in? (pdf)
• isk (internationale schakelklas)

Alle toekomstige brugklassers hebben een advies van de basisschool gekregen Op basis daarvan en rekening houdend met een tweede gegeven, zoals de plaatsingswijzer, plaatsen we de leerling in het eerste leerjaar. Als een leerling later in het leerjaar instroomt, dan bekijken we per leerling op welk niveau en in wel leerjaar hij kan instromen.

iPad als onderwijsmiddel
Op het Leerpark zetten docenten zoveel mogelijk tijdens lessen hun digitale device (laptop, iPad, iPhone) als middel in. Alle leerlingen hebben een eigen device om mee te werken in de lessen op school, en thuis. Er is in en om de school wifiverbinding, dus leerlingen kunnen overal werken.

loopbaanoriëntatie
In overleg met de vervolgopleidingen hebben we gekozen om vanaf klas 1 te werken aan verschillende vaardigheden die leerlingen in de toekomst goed kunnen gebruiken binnen hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. Loopbaanoriëntatie wordt een belangrijk onderdeel. De vraag: ”Waar liggen mijn talenten en welke vervolgopleiding past daar het beste bij” staat centraal.

vernieuwde vmbo van het Leerpark
Het Groene Hart Leerpark heeft gekozen voor het profiel Dienstverlening & Producten. Binnen dit profiel kunnen leerlingen zich oriënteren op verschillende arbeidsgebieden.
Lees hier verder over het vernieuwde vmbo >