Toptechniek in bedrijf

Het Groene Hart Leerpark en de Groene Hart Topmavo doen mee aan het project ‘Toptechniek in bedrijf’. De vmbo- en mbo-scholen in de regio Rijnland bundelen hun kracht in Ons Platform met als doel dat alle leerlingen gediplomeerd hun opleiding afronden en onbelemmerd hun (leer)loopbaan kunnen volgen.

talent voor het bedrijfsleven
Bedrijven uit de Nederlandse topsectoren behoren internationaal tot de top. Het vasthouden van die positie vraagt om een goedopgeleide beroepsbevolking met voldoende vakbekwame technici. Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een structurele samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen zijn daarbij cruciaal. Met het programma ‘Toptechniek in bedrijf’ worden het onderwijs, bedrijfsleven en overheid in de regio uitgedaagd en (financieel) ondersteund om meer jongeren te inspireren tot een carrière in de techniek!

‘Toptechniek in bedrijf’ bestaat uit twee programmalijnen die gebaseerd zijn om meer leerlingen te laten kiezen voor technische opleidingen of opleidingen op het gebied van Life, Sciences & Health (LS&H). Door de aanwezigheid van het Bio Science Park in Leiden, dit is het grootse Life Sciences & Health cluster in Nederland met 3.000 arbeidsplaatsen, loopt Rijnland hiermee in Nederland voorop. Binnen de regeling ‘Toptechniek in bedrijf’ zijn twee programmalijnen vastgelegd:
• programmalijn 1 ‘vmbo en mbo techniek’
• programmalijn 2 ‘centra voor innovatief vakmanschap’ (LIS).

goed begeleide leerlijn
De huidige situatie is dat het percentage vmbo-TL leerlingen dat overstapt naar een technische opleiding in het regionaal mbo gezakt is naar 7%, terwijl dit landelijk rond de 20% is. Slechts 2% kiest voor een opleiding bij het Laboratoriumonderwijs en er gaan een paar leerlingen naar de LIS. Winst is te boeken door meer TL-leerlingen voor Techniek te interesseren én degenen die kiezen voor techniek op het mbo vooral vast te houden. Het andere streven is een doorlopende, goed begeleide leerlijn met aandacht voor een koppeling naar de topsector Life Sciences & Health.

De keuze bij jongeren wordt al heel vroeg voor een deel bepaald. Daarom moeten zij al jong met techniek kennismaken. In het basisonderwijs en de onderbouw van het VO organiseert de ONS Platform-partner Technolab Leiden workshops, projecten en de Willie Wortelwedstrijd voor jongeren van 4 tot 15 jaar. Hierin maken zij op een speelse en innovatieve wijze kennis met techniek en natuurwetenschap. Zelf onderzoeken en ontwerpen staat voorop. Alle deelnemende scholen van Ons Platform hebben hun commitment met het project uitgesproken, waaronder CSG Groene Hart.