Documenten

Voor alle Groene Hart vestigingen gelden een aantal schoolbrede regelingen, deze zijn op de algemene website van het Groene Hart te bekijken/downloaden.

Dit betreft de volgende documenten:
aanvraag schoolverzuim en ziekmelding, convenant veilige school, gedragscode ICT, klachtenregeling, leerlingenstatuut, privacy, procedure schorsing en verwijdering, protocol bij pesten, protocol dyslexie, protocol sociale media.

Brieven
Alle brieven aan ouders versturen wij digitaal per e-mail tenzij een handtekening vereist wordt. Dan geven wij dit aan uw kind mee naar huis ter ondertekening. Ouders kunnen zelf gemakkelijk hun e-mailadres wijzigen in Magister.

Oudernieuwsbrieven
Wij versturen periodiek per e-mail oudernieuwsbrieven, de laatst verstuurde wordt op de site gepubliceerd.

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark 17/18

Protocol sociale media (pdf)

Schoolondersteuningsprofiel Leerpark (pdf)

Schoolplan Leerpark 2018-2022 (pdf)

Verzuimformulier (pdf)

Verzuimkaart Leerpark (pdf)