Medezeggenschap

Het Leerpark heeft een eigen deelraad voor de medezeggenschap. Een deelraad is wettelijk afgeleid van de medezeggenschapsraad (mr) en heeft vergelijkbare bevoegdheden. De deelraad heeft instemmings- en adviesbevoegdheden die uitsluitend het Leerpark aangaan. Voorbeelden hiervan zijn: een advies geven over beleidszaken of de vaststelling/wijziging van de lessentabel, instemming over onderwijskundige doelstellingen. Let wel, het gaat om medezeggenschap. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en de daarbij behorende eindverantwoordelijkheid zijn voorbehouden aan het bevoegd gezag.

De deelraad van het Leerpark heeft acht leden: twee ouders/verzorgers, twee leerlingen en vier personeelsleden. Hierdoor worden de posities van leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden versterkt. In iedere deelraad zit zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel. Dit levert een gezond tegenwicht op ten opzichte van het bestuur en het management van de schoolorganisatie.