Ouderraad

De ouderraad zoekt ouders!
Zoals u wellicht weet heeft het Leerpark een ouderraad. Daar er op dit moment een aantal ouders in de ouderraad zitten met kinderen in het examenjaar, zijn wij hard op zoek naar nieuwe ouders.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad houdt zich bezig met het reilen en zeilen van school;
Gaan er dingen niet goed, dan stellen wij hier vragen over en proberen we samen met de schooldirectie dit op te lossen.
Zijn er klachten van ouders of leerlingen, dan bespreken we deze en indien nodig gaan we het gesprek aan met school.
Komt er een nieuwe schoolgids uit, dan krijgt de ouderraad deze te zien en de kans om te reageren/wijzigingen aan te brengen.
Bovenstaande is slechts een selectie van de dingen die wij als ouderraad doen, er is nog veel meer.

Hoeveel tijd kost het?
De ouderraad komt een keer of 6 per schooljaar bij elkaar. De vergaderingen welke op school plaats vinden duren gemiddeld 2 uur. Voor elke vergaderingen worden er ingezonden stukken rond gestuurd welke door genomen dienen te worden, dit kost maximaal 1 uur.

Waarom zou u zich opgeven?
Wilt u betrokken zijn of blijven bij het onderwijs van uw kind, dan is dit de kans. De ouderraad is er niet slechts op papier, wij hebben echt invloed. Als ouderraad hebben wij bewezen dat we dingen kunnen veranderen en u kunt hier aan bijdragen!

Heeft u interesse?
U kunt zich vrijblijvend opgeven en een vergadering bijwonen.
Opgeven kan d.m.v. een mail naar: ouders@youscope.nl

Met vriendelijke groeten,
De ouderraad