Natuurkunde olympiade 2019

22-02-2019

Zeven leerlingen van het Groene Hart Lyceum deden op 25 januari mee met de 1e ronde van de natuurkunde-olympiade 2019, een landelijke natuurkundewedstrijd voor bovenbouw vwo.

De opgaven van de eerste ronde worden door leerlingen op de eigen school gemaakt. Tot 2018 bestonden ze uit een serie meerkeuzevragen en een aantal open vragen. Deze werden op school nagekeken. Sinds 2018 is de eerste ronde digitaal geworden, waarbij de leerlingen de opgaven op de computer, tablet of smartphone kunnen maken. Daardoor worden de opgaven digitaal nagekeken en zijn er geen open opgaven meer bij.

Vier van de deelnemende leerlingen behoren met hun puntentotaal tot de beste 10%  van het land! De beste 200 leerlingen worden uitgenodigd voor de tweede ronde op 17 april.

Opgave 22 van de eerste ronde:

Een soepel koord (lengte 80 cm) ligt deels op een horizontale tafel en hangt deels over de rand van de tafel naar beneden. Het koord ondervindt van de tafel een wrijvingskracht. De wrijvingscoëfficiënt is hierbij 0,60. Andere weerstandskrachten worden verwaarloosd. Het koord wordt nu zo neergelegd, dat het op het punt staat spontaan in beweging te komen.
Bereken welke lengte van het koord nu nog op tafel ligt.

Piet Roos, natuurkundedocent Groene Hart Lyceum