Debatdag 5 vwo

18-04-2019

De dag die je wist dat zou komen, oftewel, de dag waarvan je wist dat deze zou komen……
Debatdag 5 vwo 17 april 2019!

Een korte impressie:

’s Morgens vroeg werden de leerlingen ontvangen door de juryleden: vier docenten en vier echte debaters.
De leerlingen hadden zich op hun paasbest gekleed en zagen er echt uit om door een ringetje te halen!
De aftrap werd gegeven door meneer Oussoren: beurtelings werden de tevoren samengestelde drietallen naar voren gehaald voor een foto. Halverwege deze lange lijst drietallen gaf meneer Oussoren een stukje framing van docenten ten beste.
Hiermee was de toon gezet; wat kun je met taal veel doen, wat kunnen woorden en zinnen goed ingezet worden voor allerlei doeleinden!
Daarna het echte werk, de debatten in de klassen. De leerlingen waren random per drietal ingedeeld tegen een ander drietal en elk groepje had twee stellingen voorbereid. Uiteindelijk waren alle leerlingen van klas 5 vwo verdeeld over vier lokalen waar ze de hele dag doorbrachten, eenmaal zelf debatteerden en alle andere debatten in het lokaal mee jureerden.
Steeds twee drietallen debatteerden in de rollen van voor- en tegenstanders. De leerlingen vonden het zwaar, soms moeilijk, stressvol, uitdagend en uiteindelijk ook heel leuk. De middag is plenair afgesloten in de aula met een Lagerhuisdebat, waar voor de winnende klas als prijs eeuwige roem beschikbaar is gesteld en een taart waar de hele winnende klas een vorkje van heeft mee geprikt.

N. Buijsert