Decanaat

Tijdens de schoolloopbaan werken mentoren en decanen samen om leerlingen te ondersteunen bij de oriëntatie op de profielkeuze, de vervolgopleiding en de arbeidsmarkt. Dit traject staat bekend onder de naam Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).

Belangrijke sites die leerlingen en hun ouders kunnen raadplegen, zijn:

  • ghlyceum.dedecaan.net: database met veel informatie over LOB, zoals de Keuzegids (vergelijking van studies en instellingen). Onderdeel van deze site is de methode Keuzeweb die wij gebruiken.
  • Studiekeuze123.nl: onafhankelijke site die studiekiezers helpt naar een opleiding die bij hen past.
  • DUO.nl: site van de overheid met informatie over studiefinanciering en -kosten van het vervolgonderwijs.
  • Studielink.nl: site om je in te schrijven bij universiteiten en hogescholen.

Leerlingen kunnen onder schooltijd – onder bepaalde voorwaarden – deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten van het hoger onderwijs. Een verzoek daartoe moet ingediend worden bij decaan en mentor.

Decanen op het Groene Hart Lyceum zijn: Annemarieke Zwaneveld (havo) en Rosemarijn Meijer (vwo)

 

Logo_DeDecaan.net_