Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage is een vorm van leren door vrijwilligerswerk te doen. Je leert ervan voor jezelf en je persoonlijke ontwikkeling, en het is van belang voor de samenleving. De maatschappelijke stage heeft een plek binnen het programma van je school en doe je onder verantwoordelijkheid van de school. Die plek verschilt per school.

  • De maatschappelijke stage heeft een omvang van minimaal 30 klokuren. De leerlingen krijgen in het 3e leerjaar instructie over de maatschappelijke stage en kunnen er dan mee beginnen. De leerlingen uit 4 havo en 5 vwo moeten, voordat zij kunnen overgaan naar het examenjaar, voldaan hebben aan hun maatschappelijke stage.
  • Het is een onderdeel van het onderwijsprogramma, net zoals alle andere vakken.
  • Scholen regelen zelf hoe ze maatschappelijke stages vorm en inhoud geven en in welk leerjaar ze plaats vinden. De stage-uren kunnen ook verdeeld worden over meer schooljaren.
  • Scholen mogen zelf regels en criteria opstellen waaraan de maatschappelijke stage moet voldoen
  • Maatschappelijke stages zijn niet bedoeld als beroepsoriĆ«ntatie of beroepsvoorbereiding.

Teens Picking Up Trash in Field

Praktische informatie over onze maatschappelijke stages vind je in Magister ELO