Aanmelden

toelatingsprocedure
Meer informatie over de toelatingsprocedure staat beschreven in het Toelatingsbeleid CSG Groene Hart (pdf).

eerste leerjaar
Aanmelden voor het eerste leerjaar?
Ga naar onze groep 8 pagina > 

hoger leerjaar
Aanmelden voor leerjaar 2 t/m 6?
Download hier het aanmeldingsformulier hogerejaars (pdf)

Het aanmeldingsformulier kan gestuurd worden naar:
CSG Groene Hart
onder vermelding van ‘aanmelding schooljaar 2019/2020′
Postbus 166
2400 AD Alphen aan den Rijn 

Instromen in havo 4 en vwo 5
Graag verwijzen wij voor de mogelijkheden naar naar het document ‘Doorstromen’. U vindt dit op de pagina Documenten>.