Cultuur op school

Cultuur
Op school besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur in ons onderwijsaanbod en in de buitenschoolse activiteiten. Zo bieden we muziek en beeldende vorming als examenvakken aan. Er worden concerten georganiseerd en in onze school hangen veel kunstwerken. De leerlingen maken kennis met verschillende disciplines van kunst en cultuur in de lessen en tijdens projectdagen.

CJP Cultuurkaart
Het Groene Hart Lyceum zorgt ervoor dat alle leerlingen over een CJP Cultuurkaart beschikken. Met de CJP Cultuurkaart maken scholieren voordelig kennis met cultuur. CJP maakt het voor jongeren mogelijk om hun culturele smaak te ontwikkelen en hun culturele horizon te verbreden. Door jonge mensen in contact te brengen met cultuur in de breedste zin van het woord. Met voordelen, voorrang en verrassende inhoud.

banner schoolwebsite

Cultuurdag
De grootste culturele manifestatie op school is de jaarlijkse cultuurdag waaraan alle leerlingen van klas 1 t/m 6 deelnemen. Meer informatie over de cultuurdag>.