Gymnasium

 

Gymnasiumbrugklas

In schooljaar 2017-2018 zijn we gestart met een gymnasiumbrugklas. Meteen in de brugklas volgen de leerlingen twee uur per week Latijn en één uur Grieks. Verschillende vakken werken met elkaar samen zodat het verband tussen de verschillende vakken en de belangrijke rol van de klassieke talen veel duidelijker wordt. Daarnaast zal er in deze klas meer verdieping aangeboden worden. Meer informatie over de gymnasiumbrugklas is hieronder te vinden.

 

foto 1

In de vwo-brugklas van het Groene Hart Lyceum krijgen de leerlingen het vak antieke cultuur en maken een begin met het leren van de talen Latijn en Grieks. Zo bereiden ze zich voor op een keuze voor het gymnasium in het tweede leerjaar.

In leerjaar twee volgen de leerlingen twee uur per week Latijn en Grieks en in het derde leerjaar drie. Zo krijgen zij voldoende basis voor de keuze voor de bovenbouw. In het derde leerjaar wordt de keus gemaakt om in de bovenbouw Latijn en/of Grieks te blijven volgen op het gymnasium of over te stappen naar het atheneum.