Over het Lyceum

Uitdagend leren
De leerlingen op het Groene Hart Lyceum volgen een opleiding voor havo of vwo (atheneum of gymnasium). Hier staat ‘Uitdagend leren’ centraal. De leerlingen worden door vakdocenten in alle lessen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Vanaf de brugklas doen de leerlingen mee aan Olympiades van allerlei vakken waarbij ze zich meten met de beste leerlingen van Nederland. Door een brugjaar aan te bieden krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen en te kijken wat er bij hen past. Zo leren leerlingen in de brugklas al onder begeleiding keuzes maken en bereidt het Lyceum haar leerlingen voor op de toekomst van morgen.

Hart voor talent
Het Lyceum geeft leerlingen alle ruimte en steun om hun talenten te ontwikkelen. Bij het vak Engels worden leerlingen voorbereid op de internationaal erkende examens van Anglia, zodat ze straks op hoog niveau Engels beheersen. Alle leerlingen in de brugklas beschikken over een iPad als extra leermiddel naast tekst- en werkboeken.

Het Lyceum is een Technasiumschool. Alle brugklasleerlingen maken kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen en voeren in projectvorm opdrachten van het bedrijfsleven uit.

Daarnaast vinden wij cultuur belangrijk op het Lyceum. Muziek en beeldende vorming zijn examenvakken, er is veel aandacht voor cultuur in het onderwijsaanbod en overal hangt kunst in het gebouw.