onderwijsaanbod

CSG Groene Hart heeft het breedste onderwijsaanbod in de regio. We geven les op het niveau van lwoo tot en met gymnasium. Onze school heeft vier vestigingen met verschillende soorten onderwijs:

Leerpark
– vmbo met leerwegondersteuning (lwoo)
– vmbo-basis
– vmbo-kader
– vmbo-gemengde leerweg
– internationale schakelklas (isk)

Topmavo
– vmbo-tl
– havo (klas 2 en 3)

Lyceum
– havo
– vwo atheneum
– vwo gymnasium

Rijnwoude
– vmbo-basis/-kader onderbouw
– vmbo-tl
– havo onderbouw

plaatsing van brugklasleerlingen
Alle toekomstige brugklassers hebben een advies van de basisschool gekregen. Op basis daarvan en rekening houdend met een tweede gegeven, zoals het resultaat van de Cito-toets of de plaatsingswijzer, plaatsen we de leerling in het eerste leerjaar. Als een leerling later in het leerjaar instroomt, dan bekijken we per leerling op welk niveau en in welk leerjaar hij kan instromen.