Medezeggenschap (gmr)

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Het voortgezet onderwijs van SCOPE (CSG Groene Hart en de Groene Hart Praktijkschool) heeft een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr), waarin iedere deelraad/mr is vertegenwoordigd. Iedere vestiging van CSG Groene Hart heeft een eigen deelraad. Zaken die de vestiging overstijgen worden op centraal niveau in deze gmr behartigd. Iedere deelraad/mr heeft een vertegenwoordiging in de gmr. De gmr bestaat uit twaalf leden.