Opleidingsschool

Het actief meewerken aan het opleiden van komende docenten vinden we bij CSG Groene Hart belangrijk.

Met het keurmerk van de Hogeschool Utrecht zien we een kwaliteitsimpuls voor onze vier vestigingen. De schoolopleiders werken samen met de HU aan een stimulerende leeromgeving voor de studenten. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de docenten die de studenten begeleiden. Met het opleiden in de school wordt ook bij hen expertise ontwikkeld die de eigen ontwikkeling stimuleert. Mede hierdoor zijn we voor leerlingen, docenten en toekomstige docenten een lerende school.

logo_keurmerkopleidingsschool