Verantwoording

Als school vinden we het belangrijk om verantwoording af te leggen aan belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats de ouders en de leerlingen en vanzelfsprekend ook de inspectie en andere belangstellenden zoals het plaatselijk bedrijfsleven.

onderwijsinspectie
U vindt de beoordeling over scholen op de website van de onderwijsinspectie. De inspectie controleert periodiek de kwaliteit van de school door het afleggen van een bezoek of door onderzoek van gegevens die de school aanlevert. Op de website van de Inspectie van het Onderwijs kunt u zoeken op scholen en gegevens bekijken.

Scholen op de kaart
Op de website van ‘Scholen op de kaart’ wordt van alle scholen een aantal gegevens verzameld, bijvoorbeeld: leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan. Per vestiging zijn deze gegevens te bekijken via onderstaande links.
Groene Hart Leerpark >
Groene Hart Topmavo >
Groene Hart Lyceum >
Groene Hart Rijnwoude >