Gezonde school

Waarom werken aan de Gezonde School?
Een Gezonde School leidt tot mooie resultaten. Gezonde leerlingen hebben meer kans op goede schoolprestaties. Deze schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk succes. Én een gezonde werkomgeving bevordert de tevredenheid van het schoolpersoneel. De school, leerlingen, ouders en preventiepartners werken samen aan Gezonde School.

Redenen om aan de Gezonde School te werken…

…voor leerlingen
Een Gezonde School levert een bijdrage aan betere leerprestaties en een gezond pedagogisch klimaat: gezonde leerlingen in een gezonde schoolomgeving presteren beter. Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere resultaten dan hun minder fitte leerlingen De werkwijze volgens Gezonde School stimuleert effectief en efficiënt de gezondheid van leerlingen.

…voor medewerkers
Gezonde leerkrachten op een gezonde werkplek betekent minder ziekteverzuim en een betere kwaliteit van het onderwijs. Gezondheid beïnvloedt namelijk de arbeidsparticipatie en de arbeidsproductiviteit voor de school Door te werken met Gezonde School krijgt de school beter zicht op de gezondheidsproblemen die spelen bij de leerlingen en is het makkelijker om te kiezen uit de overdosis aan initiatieven waarmee de school wordt geconfronteerd. Dit levert tijdswinst op.

…voor de maatschappij
Een effectieve inzet op preventie zoals met de Gezonde School-aanpak leidt tot minder gezondheidsproblemen. Daarmee kunnen vormen van individuele leerlingenzorg én van gezondheidszorg worden voorkomen.