Praktijkschool

Leren door doen
Praktijk werkt, overal in de maatschappij en dus ook op de Groene Hart Praktijkschool. Op deze school worden veel praktijklessen gegeven en leerlingen leren door te doen. Het mooie is dat ‘leren door doen’ vanzelf gaat. De samenleving heeft ‘doeners’ nodig in de horeca, de bouw, bij de gemeente en in de zorg.

De leerlingen leren op de Praktijkschool in hun eigen tempo en de docenten helpen daarbij. De lesstof is afgestemd op het niveau van de leerling. De Groene Hart Praktijkschool is een christelijke school. Leerlingen merken dit bijvoorbeeld door de manier waarop er met elkaar wordt omgaan en het zorgen voor elkaar. Iedereen helpt elkaar! De coach is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen en de ouders en zij kunnen er terecht voor vragen en opmerkingen. Ook zijn er veel specialisten verbonden aan de school.

Praktijk werkt!
Samen met de leerlingen, de ouders en de coach wordt er een uniek onderwijsplan gemaakt dat bij de leerling past. In een portfolio houden de leerlingen zelf hun resultaten bij en de docenten doen dit in het leerlingvolgsysteem. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen, de leerlingen volgen schoolvakken en ze lopen stage. De Praktijkschool werkt samen met zo’n 80 stagebedrijven.

Ook worden de leerlingen goed voorbereid op hun toekomstige leven en wordt er veel aandacht besteed aan wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Er is een woonhuis met een echte keuken, woon-, bad- en slaapkamer. De leerlingen doen praktijkervaring op bij groen, techniek, zorg & welzijn, horeca en winkel. De onderwijsloopbaan van de leerlingen wordt regelmatig besproken met de werkgevers. Aan het eind van hun schooltijd krijgen ze via de Praktijkschool een baan of kunnen ze verder leren op het mbo. Zo worden leerlingen goed op weg geholpen in het leven.