Documenten

Nieuwsbrief
Profiel december 2018 (pdf)

Plannen
Schoolplan 2018-2022 (pdf)

Regelingen

Beleid uitstroom bovenbouw(pdf)
Examenhandleiding 2018-2019 (pdf)
Examenreglement 2018-2019 (pdf)
Plan burgerschap en maatschappelijke stage 2012 (pdf)
PTA 2018-2019 (pdf)
Leerlingenstatuut 2016 (pdf)
Procedure Schorsing en verwijdering (pdf)
Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen (pdf)
Regelgeving toekening extra verlofdagen (pdf)
Schoolondersteuningsprofiel SOP (pdf)

Veiligheid
Schoolregels Praktijkschool (pdf)
Convenant Schoolveiligheid (pdf)
Gedragscode ICT leerlingen (pdf)
Protocol Sociale Media (pdf)
Veiligheidsmonitor 2016 (pdf)

Verslagen
Jaarverslag Praktijkschool 2016-2017 (pdf)

Verzuim
Verzuimkaart Zuid-Holland Noord 2018-2019 (pdf)

Ondersteuning
Folder kindregelingen (gemeente Alphen aan den Rijn) (pdf)

Privacy
Op de Groene Hart Praktijkschool wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. We maken ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlingeninformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
In het Privacyreglement (pdf) is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlingengegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.