Begeleiding

We doen het samen
Iedere leerling heeft een eigen coach. Hij of zij begeleidt de leerling intensief en onderhoudt het contact met het thuisfront. We betrekken ook de ouder(s) of verzorger(s) waar mogelijk bij de schoolloopbaan van hun kind. Deze betrokkenheid en de ontspannen sfeer op school, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn, scheppen een veilig leerklimaat.

Leerlingenbegeleiding is er voor alle leerlingen. We vinden dat dit hoort bij goed onderwijs. Onze begeleiding is nauw verweven met het leerproces, waarbij de coach als spil fungeert. Daaromheen staat een team van (vak) docenten, remedial teachers, zorgcoördinator, counselor, teamcoördinatoren, decaan en een orthopedagoog. Als er problemen zijn, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de mentor. Op die manier kunnen we hierop goed inspelen.

             

Van links naar rechts, boven naar beneden:
Dhr. J. Kasi, counselor, Dhr. M. Bruijne, rekencoördinator, Mevr. R. Ijtsma, counselor,
Mevr. A. den Tuinder, taalcoördinator, Mevr. J. Tanis, zorgcoördinator.

Huiswerkbegeleiding
Onze vestiging biedt de mogelijkheid aan om na schooltijd het huiswerk niet thuis, maar op school te maken.
Tijdens deze kosteloze huiswerkbegeleiding krijgen leerlingen een eigen werkplek waar ze rustig en geconcentreerd, onder begeleiding aan het werk kunnen.