Onderwijs

Niveaus en advies
Leerlingen starten bij ons in een gecombineerde brugklas waarin ze op hun eigen niveau les krijgen. We hebben in klas 1 zowel vmbo (b)/k/tl-klassen als tl/havo/vwo-klassen. Na het eerste jaar gaan we kijken op welk niveau de leerling in klas 2 start.

Door alle leerjaren heen kennen de leerlingen en docenten elkaar en is er een sfeer waarin we elkaar helpen en mogen corrigeren. Want fouten maken mag, daar leer je van. Onze medewerkers hebben oog en aandacht voor alle leerlingen. Ze erkennen culturele en maatschappelijke verschillen tussen leerlingen.

Uitdagend leren
Leerlingen kunnen bij ons veelzijdig en uitdagend leren. De zorgvuldig samengestelde lessen bieden veel mogelijkheden en houden de leerlingen scherp.

In gevarieerde groepjes worden verschillen in kennis en interesses gebruikt om met een frisse blik naar de stof te kijken. Met de werkvormen meedoen, voordoen en nadoen stimuleren onze medewerkers leerlingen anders te kijken naar nieuwe stof waarvoor ze net even iets harder moeten werken.

Samen gaan voor maatwerk
Onze docenten zijn bakens van rust en vertrouwen in een snel veranderende wereld. Door met de lesstof en lessen aan te sluiten op hun wereld willen we leerlingen uitdagen zelf verantwoordelijk te zijn voor de opdrachten en schoolprestaties. In nauw overleg met de coach stelt de leerling een eigen portfolio samen.

We leiden niet alleen op voor een diploma, maar ook voor goed wereldburgerschap. Zo ontwikkelen ze zich tot waardevolle mensen die hun talenten op een nuttige manier inzetten.

Schoolloopbaan
De leerlingen van het vmbo-tl gaan na het eindexamen naar het mbo. De leerlingen met vmbo-basis/kader gaan na het tweede leerjaar naar het Groene Hart Leerpark en de leerlingen op havo-niveau stromen na het derde leerjaar door naar het Groene Hart Lyceum. Leerlingen op vwo-niveau gaan al na het eerste leerjaar naar het Lyceum.