Over Rijnwoude

Leren met uitzicht
Groene Hart Rijnwoude is kleinschalig met een breed onderwijsaanbod. Wij bieden de niveaus vmbo-basis/kader, vmbo-theoretische leerweg  en havo/(vwo) aan.
Bij ons staat ‘Leren met uitzicht’ centraal.

We geven leerlingen uitzicht op een goede toekomst door in te spelen op de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden van iedere leerling. We vinden het belangrijk hen vaardigheden mee te geven om een brug te slaan tussen hun leven nu en hun plek later in de samenleving.

 

 

 

Hart voor talent
Op Rijnwoude kijken we samen met de leerling hoe we zijn of haar talenten verder kunnen stimuleren en ontwikkelen. Ook in onze praktijkvakken zoeken we naar hun talent. Zo werken ze bij techniek met robotica, produceren bij het vak Media en Expressie filmpjes met bijvoorbeeld een drone en leren professionele salto’s en trapezestunts bij sport.

Door intensief contact tussen docent en leerling kunnen we maatwerk bieden en krijgen leerlingen echt de kans om hun interesses op hun eigen niveau te ontplooien.
Leerlingen ontwikkelen zich tot mensen die een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappij.