Documenten

Voor alle Groene Hart vestigingen gelden een aantal schoolbrede regelingen (o.a. aanmelden, gedragscode ICT, privacy, protocol bij pesten), deze zijn op de algemene Groene Hart website te bekijken/downloaden.

Op deze pagina kunt u ook verschillende documenten bekijken/downloaden.

Voor het aanvragen van verzuim of het verantwoorden van uren bij ziekte:
Verzuimbriefje (pdf)

Groene Hart Rijnwoude heeft een aanvulling op het leerlingenstatuut:
Leerlingenstatuut Rijnwoude (pdf)

Schoolondersteuningsprofiel van Groene Hart Rijnwoude:
SOP Groene Hart Rijnwoude (pdf)

Hoe wij omgaan met verzuim:
Verzuimkaart Rijnwoude 2018-2019

Voor leerjaar 1:
Overgangsrichtlijnen Dakpanklassen (pdf)

Voor leerjaar 2 en 3:
Overgangsrichtlijnen Groene Hart Rijnwoude – leerjaar 2 en 3 (pdf)

Voor onze examenleerlingen:

Belangrijke data 2018-2019 & Examenreglement
Examenreglement 18-19 leerlingenversie_GHR

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2018-2019 leerjaar 4
PTA 4TL 2018-2019 Rijnwoude

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar 2018-2019 leerjaar 3
PTA 3TL 2018-2019 Rijnwoude