SCOPE scholengroep

CSG Groene Hart maakt deel uit van SCOPE scholengroep. Dit is de grootste onderwijsorganisatie in Alphen aan den Rijn en omstreken. De scholengroep is bijzonder omdat ze bestaat uit twaalf basisscholen, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vier vestigingen en een school voor praktijkonderwijs (Groene Hart Praktijkschool). SCOPE zet zich in om de brug tussen primair en voortgezet onderwijs blijvend te verstevigen.
Neem ook eens een kijkje op de website van SCOPE >

SCOPE visie en missie
Op heel veel schoolgebouwen in Alphen aan den Rijn en omgeving treft u een plaquette aan met: “SCOPE scholengroep”. Wat betekent dat? SCOPE is een afkorting van: Stichting voor Christelijk Onderwijs met PErspectief. In deze naam hebben wij tot uitdrukking willen brengen dat onze organisatie scholen omvat waar onderwijs wordt verzorgd vanuit de overtuiging dat er voor alle kinderen perspectief is, anders gezegd: toekomstverwachting.

SCOPE scholengroep is een organisatie voor christelijk onderwijs, een organisatie van mensen die zich geïnspireerd weten door oude woorden en verhalen die zo verrassend actueel zijn. Het is een organisatie van mensen die samen betekenis willen geven en van betekenis willen zijn. Van betekenis voor leerlingen bij de vragen en problemen die zij tegenkomen. Immers, onderwijs is niet alleen het aanleren van rekenen en taal, onderwijs levert ook een bijdrage aan persoonlijkheidsontwikkeling.

De school is een plek waar je samen veilig kunt ervaren wat het betekent om deel te nemen aan de maatschappij. Daarom bieden wij leerlingen uitdagend onderwijs, onderwijs dat hen stimuleert zich te ontwikkelen om hun kennis en hun vaardigheden tot bloei te laten komen. Wij zetten ons ervoor in dat leerlingen zich gekend weten en ervaren dat ze veilig en geborgen zijn.

Op de SCOPE scholen zijn alle leerlingen welkom, maar soms vragen kinderen zo’n specifieke begeleiding, dat wij die niet kunnen bieden. In die gevallen gaan wij samen op zoek naar de beste plek voor die leerling.
De plaquette wil ook iets van een kwaliteitskeurmerk zijn: dit is een school waar door gekwalificeerd personeel hoogwaardig onderwijs wordt gegeven in een goed gebouw met uitstekende hulpmiddelen.

Een SCOPE school biedt een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving, waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot waardevolle mensen.