Activiteiten

Wij vinden het belangrijk om zowel binnen als buiten de school leeractiviteiten te ontplooien. Deze activiteiten hebben vaak een thema en vormen een aanvulling op het onderwijsprogramma (ze staan vermeld op het jaarrooster).

introductiedagen
Op de eerste lesdag van het nieuwe schooljaar volgen de leerlingen een introductieprogramma. De brugklassers krijgen een introductieboekje, waar in staat hoe laat ze op school komen, wat ze mee moeten nemen enz. Voor iedereen geldt dat er wordt kennisgemaakt met de nieuwe mentor en nieuwe klasgenoten, bijvoorbeeld in de vorm van een spel of een buitenactiviteit.

op school – klassenactiviteiten, schoolfeesten en cultuurdag
Naast klassenactiviteiten (met je klas uit eten, bowlen of sporten) zijn er ook schoolfeesten voor alle klassen (vier maal per jaar). Voor klas 3 TL en 3 havo is er de jaarlijkse cultuurdag.

op reis – excursies, brugklaskamp en werkweek
Het jaar start voor de leerlingen van klas 1 met een kennismakingskamp van drie dagen (brugklaskamp). Bekijk de foto’s van de eerste en de tweede groep van september 2016. Daarnaast zijn er voor alle leerjaren diverse vakgerichte excursies zoals naar het Archeon, diverse musea, Diergaarde Blijdorp, Amsterdam (Nemo en Rijksmuseum) en het concentratiekamp in Vught. Klas 3 TL gaat op werkweek. Enthousiaste docenten organiseren deze reis en zij komen net als de leerlingen met prachtige verhalen terug. Deze werkweek staat vooral in het teken van teambuilding.

sportproject
In klas 4 bieden we de mogelijkheid om bij sportverenigingen en -accommodaties buiten school de sportprestaties te verhogen (fitness, boksen, tennis, waterskiën, surfen, streetdance of voetballen).

aandacht voor een ander
Jaarlijks hebben we een project met als naam Aandacht voor een ander. Dit project start tijdens de Kerstviering en eindigt rond de Paasviering. Door middel van diverse activiteiten verzamelen de leerlingen en het team van de school geld in voor het goede doel. Vorig schooljaar hebben we gekozen voor het KWF met o.a. de SamenLoop voor Hoop. Dit jaar hebben we gekozen voor Stichting Circle for Life en Stichting Edukans. Via nieuwsbrieven, berichten op de website en de mail houden we u op de hoogte van deze activiteiten.

schoolsteward
In de afgelopen jaren viel het ons, maar ook de leerlingen, op, dat alle acties om te zorgen voor minder rommel in de aula en in school tijdens de pauze niet succesvol waren. We hebben daarom besloten om samen met de organisatie “Op IJgen Weize” het fenomeen Schoolsteward in te voeren.

Voorafgaand aan de herfstvakantie van schooljaar 2016-2017 hebben collega’s en leerlingen voorlichting en training gekregen van de medewerkers van Op IJgen Weize. Na de herfstvakantie begonnen de leerlingen van klas 4 en in maart was klas 3 aan de beurt. Elke leerling is, samen met een maatje, gedurende één week schoolsteward. We merken dat het steeds gewoner wordt om elkaar aan te spreken. De leerlingen, die stewarddienst draaien, krijgen vlak voor of vlak na de pauze gelegenheid om zelf even pauze te hebben.

In het nieuwe schooljaar starten we weer met de nieuwe klas 4 en in maart met de nieuwe klas 3. Zo komt iedereen een keer aan de beurt.

We zijn blij met deze verandering en gaan verder op de ingeslagen weg. Inmiddels vinden leerlingen het gewoon, dat de stewards door de aula rondlopen, en is de aula beduidend schoner!

afsluiting
Als alle SO’s en proefwerken zijn gemaakt, de leerlingen hun eventuele achterstanden hebben weggewerkt en het schooljaar bijna ten einde loopt, is het goed om het schooljaar op een feestelijke manier af te sluiten. De data worden in het jaarrooster vermeld en de informatie wordt per mail verzonden.