Decaan

In het eerste en tweede leerjaar zijn leerlingen vooral aan het ontdekken waar zij goed in zijn, wie ze zijn en wat zij voor toekomstbeeld hebben. In het derde leerjaar moet nagedacht worden over een examenpakket voor het vierde leerjaar en een vervolgopleiding in het mbo of de havo. In begeleidingslessen besteedt de mentor daar aandacht aan. De decaan is de deskundige, die de mentor daarbij helpt. Als de leerling met vragen zit, kan deze altijd terecht bij de decaan voor specifieke informatie of hulp bij het kiezen.

Voor klas 2 TL wordt er in november een beroepenmanifestatie georganiseerd in het Archeon. Klas 4 bezoekt in oktober de MBO markt in Leiden. Informatie over beide evenementen ontvangen ouders en leerlingen van de decaan.

De decaan op de Topmavo is dhr. F. Godeke.
e-mail: fgo@scopescholen.nl
telefoon: 0172 – 449 558.
Meer specifieke info vind je op de website ghl.dedecaan.net.