Stages

maatschappelijke stage
De overheid heeft de scholen in het voortgezet onderwijs gevraagd om stages te organiseren, waarbij de leerlingen kennismaken met aspecten als anderen helpen en voor anderen zorgen. Alle leerlingen in het tweede leerjaar volgen de maatschappelijke stage en sluiten deze in hetzelfde cursusjaar af.

beroepsstage
In het derde leerjaar gaan leerlingen een week stage lopen bij een bedrijf (onder schooltijd).