Begeleiding

de mentor/coach als spil
Leerlingbegeleiding is er voor alle leerlingen. We vinden dat dit hoort bij goed onderwijs. Onze begeleiding is nauw verweven met het leerproces, waarbij de mentor als spil fungeert. Daaromheen staat een team van (vak)docenten, dat regelmatig overlegt. Bij specifieke problemen vraagt de mentor hulp aan de remedial teacher, de leerlingencoördinatoren, de counselor, de decaan of de orthopedagoog. In de loop van het cursusjaar is er een uitwisselingsmoment met de basisschool. Hierbij worden onze ervaringen gedeeld met die van hen. Het is belangrijk dat de mentor bij bijzondere situaties zo snel mogelijk wordt ingelicht door ouders/verzorgers of de leerling zelf. U kunt altijd via de school contact opnemen met de mentor (telefonisch of per mail) en de situatie doorspreken. In de onderbouw spreken we van mentor, in de bovenbouw van coach.

studiebegeleiding
Elk cursusjaar wordt er studiebegeleiding aangeboden voor alle leerjaren. Voor de onderbouw zal er voor klas 1 en 2 op maandag-, woensdag- en donderdagmiddag studiebegeleiding worden aangeboden tijdens het 8e uur. De mentor meldt de leerling aan en zal voor de desbetreffende leerling een handelingsplan schrijven. Na acht weken vindt er met de leerling evaluatie plaats. Tijdens de studiebegeleiding leren de leerlingen “leren”. Leerlingen worden geholpen bij het plannen van hun huiswerk of andere organisatiegerelateerde problemen en vinden de rust om hun huiswerk of achterstallig werk in te halen. Er zijn geen kosten aan de studiebegeleiding verbonden. Wil jij/wilt u meer informatie over studiebegeleiding neem dan contact op met de mentor.

Huiswerkbegeleiding A tot Z op de Topmavo
Naast de interne huiswerkbegeleiding wordt sinds oktober 2016 huiswerkbegeleiding aangeboden door bureau A tot Z. Deze huiswerkbegeleiding vindt plaats in het gebouw van de Topmavo na schooltijd. Instappen bij huiswerkbegeleiding kan op elk gewenst moment. De tarieven van de huiswerkbegeleiding zijn –vanwege de kleinschaligheid- lager dan vergelijkbare instituten. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Peter Wietsma, mail: info@atotzhuiswerkbegeleiding.nl
website: www.atotzhuiswerkbegeleiding.nl
mobiel: 06-26128848 / 06-51811906

a-tot-z-huiswerkbegeleiding