Excellente school

De Groene Hart Topmavo heeft meegedaan aan het traject Excellente Scholen 2016-2018. Op maandag 23 januari 2017 mochten we het predicaat hiervoor in ontvangst nemen en werd de school verrast door de komst van bestuursvoorzitter Piet Jansen en burgemeester Liesbeth Spies, die het goede nieuws kwamen brengen.

Het belangrijkste doel van Excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren. Het predicaat wordt alleen uitgereikt aan scholen met bijzondere kwaliteiten en scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel.

Het afgelopen jaar zijn we in mei bezocht door de inspectie. Zij kijken en beoordelen of je als school toegelaten kan worden tot dit traject. Omdat de Topmavo drie jaar geleden voor het laatst bezocht was, kregen we op deze dag een volledig inspectiebezoek met aan het einde van de dag een positieve uitslag.

Daarna heeft de school een gesprek gehad met de jury buiten de school en zijn we vlak na de herfstvakantie bezocht door de jury op de Topmavo. De jury heeft toen een gesprek gehad met schoolleiding, leerlingen en docenten, heeft veel lessen bezocht en onderzocht of het excellentieprofiel zodanig is, dat je jezelf ook een excellente school mag noemen.

Uit het juryrapport

De school heeft als basis: duidelijkheid en vriendelijkheid. Dit geldt voor alle geledingen binnen de school. De kern van het excellentieprofiel zijn de Topuren. Iedere klas heeft per week zes tot acht Topuren die verzorgd worden door de mentor. In deze uren komen samen: de vaklessen van de mentor, vakoverstijgende projecturen, die vooral gericht zijn op 21e-eeuwse vaardigheden, en de mentoruren, die onder andere vanaf jaar 1 ingezet worden voor LOB (Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding).

Door de clustering van de uren bij de mentor wordt een aantal zaken bewerkstelligd:

  • korte lijnen in het team en met leerlingen en ouders;
  • zicht op ontwikkeling van de leerling en de daarbij behorende ondersteuning;
  • vakintegratie;
  • ‘meer dan leren’: volwaardig burgerschap.

De visie op de topuren is goed doordacht. Onderwijskundig en pedagogisch zijn de volgende zaken hieraan gekoppeld:

  • ontwikkeling van leerdomeinen gevoed vanuit het PBL (project based learning);
  • de koppeling van de vaardigheden uit de topuren aan de leerdomeinen;
  • ict-vaardigheden van leerlingen worden systematisch aan de hand van het curriculum opgebouwd;
  • De kleine docententeams garanderen een nauwkeurige monitoring van de ontwikkeling van de leerling en dit laat de weg richting havo open.

Naast de Topuren zijn er in leerjaar 1 en 2 ook talentklassen. Hiermee benadrukt de school haar adagium ‘meer dan leren’. Leerlingen kunnen kiezen uit muziek/theater, atelier, sport, techniek/science en culinair

We zijn ontzettend trots op het predicaat Excellente School. Trots op het team, de leerlingen en hun ouders want samen maak je de school tot wat deze is.