Jaarrooster

herexamens aardrijkskunde, biologie, Duits, Frans en wiskunde17 juni 2019 13:30 t/m 15:30
werkweek klas 3 tl (informatie per mail verzonden)18 juni 2019 t/m 21 juni 2019
herexamens beeldende vorming, geschiedenis, nask 1 en Nederlands18 juni 2019 13:30 t/m 15:30
herexamens economie, Engels en nask 219 juni 2019 13:30 t/m 15:30
vergadering deelnemers ouderklankbordgroep25 juni 2019 20:00 t/m 22:00
excursie Blijdorp klas 1 (info volgt)26 juni 2019 Hele dag
excursie Duitsland klas 2 (info verzonden)26 juni 2019 Hele dag
uitslag examens 2e tijdvak28 juni 2019 Hele dag
toetsweek 3 havo04 juli 2019 t/m 05 juli 2019
tentamenweek klas 3 tl (info per mail verzonden)04 juli 2019 t/m 05 juli 2019
tentamenweek klas 3 (info volgt)08 juli 2019 t/m 10 juli 2019
toetsweek 3 havo08 juli 2019 t/m 10 juli 2019
diplomauitreiking (informatie volgt)09 juli 2019 19:30 t/m 22:00
introductiemiddag nieuwe brugklassen 2019-202010 juli 2019 14:00 t/m 15:30
schoolfeest (informatie volgt)11 juli 2019 19:30 t/m 22:30
rapport uitdelen19 juli 2019 Hele dag
zomervakantie20 juli 2019 t/m 01 september 2019