Onderwijs

advies en niveau’s
Met een mavo- en havo-advies kun je terecht op de Topmavo. Leerlingen volgen les op het niveau van vmbo-tl en havo.

iPad als leermiddel
Op de Topmavo wordt de iPad gebruikt als leermiddel. De iPad kan in alle lessen gebruikt worden. Soms staat het lesboek er op en wordt het werk digitaal ingeleverd. De iPad is een aanvullend leermiddel, dat gedeeltelijk boeken en schriften vervangt. De iPad wordt via school aangeschaft en ouders betalen een bijdrage (inclusief apps, beschermhoes en verzekering). Na vier jaar wordt de iPad eigendom van de leerling.

leerdomeinen en topuren in de onderbouw
In de onderbouw krijgen leerlingen les in acht vakken en leerdomeinen. De leerlingen leren de basiskennis die ze nodig hebben, oefenen vaardigheden, die vooral binnen een vak of leerdomein belangrijk zijn. In de topuren werken de leerlingen aan projecten. Een project wordt gemaakt door onze eigen docenten en zijn samenhangende opdrachten vanuit meerdere vakken en leergebieden rond een thema. Naast de inhoud wordt er aandacht besteed aan het verder aanleren van vaardigheden: zelfstandig werken, omgaan met informatie, plannen, samenwerken, presenteren en reflecteren. De helft van de tijd wordt hierin gewerkt met behulp van de computer. De leerlingen kunnen informatie opzoeken, verwerken en presentaties maken. Wij hebben extra grote lokalen met veel computers (leerateliers). Soms is er een speciale dag waarop één bepaald onderwerp of thema centraal staat. We noemen dit Topdagen. Op zo’n dag wordt afgeweken van het normale rooster.

havo 2 op de Topmavo
Leerlingen komen op de Topmavo binnen met een vmbo-t-advies of een vmbt-t/havo advies. Aan het einde van het eerste leerjaar is er elk jaar een redelijk groot aantal leerlingen dat kan opstromen naar de havo. Met de leerlingen die aangeven dat ze wel wat extra’s aankunnen, starten we in maart met een gedifferentieerde aanpak in enkele lessen om ze te laten ervaren dat ze inderdaad meer aankunnen. Omdat wij de aanpak in leerdomeinen, projecten en begeleiding willen voortzetten bij deze leerlingen, hebben wij een ‘eigen’ 2 havo leerlijn opgezet. Deze leerlingen gaan dus naar de 2 havo klas op de Topmavo. In deze klas wordt op dezelfde manier gewerkt als de leerlingen gewend zijn in klas 1. Behalve de reguliere vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en Frans, moet u dan denken aan de leerdomeinen en projecten, maar dan op havo-niveau qua inhoud en tempo. En natuurlijk blijven wij de leerlingen begeleiden op de manier, zoals zij dat gewend zijn.

havo 3 op de Topmavo
We gaan ervan uit dat de leerlingen die bevorderd worden naar 2 havo, zich zo goed inzetten dat ze aan het einde van 2 havo overgaan naar 3 havo. Dit derde leerjaar zal eveneens op de Topmavo worden vormgegeven, hetgeen betekent dat de manier van lesgeven en de begeleiding blijven zoals de leerlingen gewend zijn. Halverwege het jaar gaan de leerlingen zich nadrukkelijk richten op de te kiezen profielen. In de maanden mei en juni is een deel van de lessen (met name de profiel oriëntatie opdracht) gemeenschappelijk met het Lyceum. In de vierde klas zullen de leerlingen echt overstappen naar de vestiging Lyceum om daar de bovenbouw te volgen.

Dakpanbrugklas vmbo-tl/havo vanaf schooljaar 2016-2017 >