Ouderklankbordgroep

Als kinderen van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan, voelen ouders/verzorgers dat ze hun kind meer los moeten laten. Aan de ene kant is dit logisch, gezien de weg naar volwassenheid van uw kind. Aan de andere kant verliest u zicht op wat er zich op school afspeelt. U bent grotendeels aangewezen op de schoolverhalen van uw kind. Om de onderlinge banden te verstevigen en de betrokkenheid te vergroten, is er een ouderklankbordgroep opgericht.

Tijdens de bijeenkomsten komen thema’s aan de orde als: de visie op onderwijs(beleid), het pedagogisch klimaat, de nieuwbouw, contact met ouders/verzorgers, het Open Huis en de activiteiten voor en door leerlingen. In deze zaken hechten wij belang aan uw visie en inbreng. We willen weten hoe u ‘als klant’ onze school ervaart. We willen samen met u manieren bedenken om de drempel van school te verlagen. De ouderklankbordgroep bestaat op dit moment uit ongeveer vijftien personen en vergadert circa vier maal per jaar. Voor deelname kunt u zich opgeven bij de locatieleider of het secretariaat.