Over de Topmavo

Meer dan leren
Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies. Hier kunnen leerlingen ‘Meer dan leren’, want ze doen kennis en vaardigheden op die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Leerlingen leren samenwerken, plannen maken, presenteren, onderzoek doen en problemen aanpakken. Later op het mbo hebben de leerlingen hier veel profijt van. Op de Topmavo zorgen leerlingen en docenten voor elkaar. Ieder jaar is er veel aandacht voor een goed doel dat in alle klassen centraal staat. De school probeert dit doel zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de leerlingen te brengen, waardoor deze ook echt betrokken zijn. Zo bereidt de Topmavo hun leerlingen goed voor op een vervolgopleiding en op de samenleving.

Hart voor talent
TOP staat voor Talent Ontwikkelen tot Prestaties. Samen met de leerlingen wordt ontdekt wat hun talenten zijn en waar nog aan gewerkt kan worden. De Topmavo is een kleinschalige school in een overzichtelijk gebouw. De docenten zijn zeer betrokken bij de leerlingen en ze voelen zich hierdoor gekend en veilig. De mentor ziet de leerlingen bijna dagelijks en bouwt zo echt een band met ze op. Hierdoor krijgen ze vertrouwen in zichzelf en in elkaar.

Een aantal vakken is samengevoegd tot leerdomeinen zoals Mens & Maatschappij en Mens & Natuur, zo krijgen leerlingen les van een kleine groep docenten en staan er minder gezichten voor de klas. Als er in leerjaar 1 ontdekt wordt dat een leerling meer aankan, dan is er de mogelijkheid om op te stromen naar de tweede klas havo op de Topmavo. Hier wordt op dezelfde manier gewerkt als in klas 1.

Op de Topmavo is de iPad een aanvullend leermiddel dat gedeeltelijk boeken en schriften vervangt. Ook kunnen alle leerlingen examen doen in ICT; dit is een extra vak naast de zes examenvakken die ze volgen in leerjaar 4.