Topkunst

TOPkunst is een website waar alle werkstukken en kunstwerken van leerlingen uit de onder- en bovenbouw te zien zijn.
Het werk varieert van de kunst uit de atelierklassen tot en met de tentamen- en examenwerkstukken van klas 4. Ook de lesbrieven van opdrachten zijn op deze website te vinden.
Kunst is het normale vak beeldende vorming dat iedere leerling op de Topmavo volgt. De atelierklas is een talentklas die leerlingen in klas 1 en 2 kunnen kiezen, hierbij zijn de leerlingen nog meer met kunst bezig.
Naar de TOPkunst website >