vmbo-tl/havoklas

Dakpanbrugklas vmbo-tl/havo in 2016
Vanaf schooljaar 2016-2017 biedt de Topmavo naast de bestaande brugklas een vmbo-tl/havo brugklas (dakpanklas) aan. Het is de vertrouwde manier van werken, met projecten, een sterk mentoraat en het werken met leerdomeinen. In deze klas wordt op havo-niveau lesgegeven met de daarbij behorende aanpak.

Leerlingen komen in deze dakpanklas als ze een vmbo-tl óf een vmbo-tl/havo-advies hebben én de basisschool het advies geeft dat ze geplaatst worden in een vmbo-tl/havo klas. De leerlingen uit deze klas kunnen naar 2 havo als zij een goede en constante werkhouding laten zien, gemotiveerd hun taken op zich nemen en uiteindelijk ruim voldoende resultaten behalen.

tm_MG_5100

Op de Topmavo bestaat al jaren een havoklas in leerjaar 2 en 3. Uit de brugklas komen elk jaar leerlingen die ontdekken dat zij meer kunnen en dat ook laten zien. In de loop van het eerste jaar volgen zij, in overleg met ouders en de mentor, zelfstandig een havoprogramma. Hierdoor worden ze voorbereid op de stap van 1 vmbo-tl naar 2 havo. Deze mogelijkheid om deel te nemen aan het havo traject blijft ook voor de leerlingen bestaan.

Dat deze manier werkt, blijkt ook wel dat de Topmavo-leerlingen het op het Lyceum in havo 4 en 5 erg goed doen.

De vmbo-tl/havo brugklas past daarom goed binnen de visie die de Topmavo op onderwijs en de kinderen heeft: uitdagend en stimulerend onderwijs waarbij leerlingen kansen krijgen om te groeien. 

tm_MG_5052