Medezeggenschap

De Topmavo heeft een eigen deelraad voor de medezeggenschap (DMR). In de deelraad praten ouders/verzorgers, leerlingen en personeel over verschillende zaken die de Topmavo aangaan. De DMR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het CSG Groene Hart. De deelraad heeft instemmings- en adviesbevoegdheden. Voorbeelden hiervan zijn: een advies geven over beleidszaken, de vaststelling of wijziging van de lessentabel, instemming over onderwijskundige doelstellingen, de vaststelling of wijziging met betrekking tot de nascholing van het personeel.
De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid en eindverantwoordelijkheid zijn voorbehouden aan het bestuur. De deelraad van de Topmavo heeft acht leden: twee ouders/verzorgers, twee leerlingen en vier personeelsleden.

Leerlingenraad
De Topmavo heeft een eigen leerlingenraad.